FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Bids

८०/८१ 10/03/2023 - 12:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 04/27/2022 - 00:00 PDF icon IMG_20220523_0004.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 03/29/2022 - 11:38 PDF icon IMG_20220329_0001.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 12/07/2021 - 00:00 PDF icon CamScanner 12-09-2021 16.42.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 10/25/2021 - 12:43

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

७७/७८ 06/22/2021 - 15:15 PDF icon intent.pdf

स्यानिटेरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान ।

७७/७८ 06/02/2021 - 13:56

क्याटलक सपिङ्ग विधिबाट हाते ट्रयाक्टर(मिनि ट्रीलर) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 05/05/2021 - 00:00 PDF icon CamScanner 07-27-2021 12.39_1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

७७/७८ 03/18/2021 - 14:19

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/15/2021 - 16:15

Pages