FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जानकारी गरिएको सम्बन्धमा।

घरभाडा छानबिन भाडादर हेरफेर र सम्झौता नवीकरण सम्बन्धमा।

प्राविधिकहरु खटाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा।

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

छेडागाड नगरपालिकामा २०८०/०७/१७ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षती विवरण।

Pages