FAQs Complain Problems

८०/८१

जानकारी गरिएको सम्बन्धमा।

आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट।

दस्तावेज: 

नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण २०७६।

दस्तावेज: 

घरभाडा छानबिन भाडादर हेरफेर र सम्झौता नवीकरण सम्बन्धमा।

प्राविधिकहरु खटाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा।

Pages