FAQs Complain Problems

प्राकृतिक प्रकोप सहायता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • प्रहरी सर्जिवन मुचुल्का
  • सम्बन्धि वडाको सिफारिस
प्रक्रिया: 
  • निवेदन दर्ता गर्ने
  • तोक लगाउने
  • तोकिएको सहायता उपलब्ध गराउने